Chính sách bảo hành


CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
1. Điều kiện bảo hành: Thiết bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất.
2. Điều kiện không bảo hành:
+ Sử dụng bảo quản không đúng hướng dẫn và khuyến cáo của nhà sản xuất. Bất cẩn, nghịch phá và/hoặc để các hóa chất gây ăn mòn, chất lỏng, vật nặng đè rơi vào thiết bị.
+ Sử dụng vật tư, linh kiện không chính hãng hoặc không do Bảo Tín cung cấp và thực hiện.
+ Lỗi do các thiết bị hoặc phụ kiện kết nối với thiết bị hoặc sử dụng không đúng mục đích và tính năng của thiết bị.
+ Các trường hợp va trạm, hoả hoạn, ngập lụt, sét đánh, cháy nổ và các loại thiên tai khác dẫn đến hư hỏng máy.
3. Cam kết bảo hành sản phẩm: 
+ Bảo Tín cam kết bảo hành sản phẩm theo đúng thời gian đã thống nhất với khách hàng.
+ Trong thời gian bảo hành, nếu sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất, Bảo Tín sẽ chịu trách nhiệm bảo hành miễn phí sản phẩm.

BẢO TÍN HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC SẢN PHẨM CUNG CẤP.
RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!