Chính sách bảo hành


CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
1. Điều kiện bảo hành: Thiết bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất.
2. Điều kiện không bảo hành:
+ Sử dụng bảo quản không đúng hướng dẫn và khuyến cáo của nhà sản xuất. Bất cẩn, nghịch phá và/hoặc để các hóa chất gây ăn mòn, chất lỏng, vật nặng đè rơi vào thiết bị.
+ Sử dụng vật tư, linh kiện không chính hãng hoặc không do Bảo Tín cung cấp và thực hiện.
+ Lỗi do các thiết bị hoặc phụ kiện kết nối với thiết bị hoặc sử dụng không đúng mục đích và tính năng của thiết bị.
+ Các trường hợp va trạm, hoả hoạn, ngập lụt, sét đánh, cháy nổ và các loại thiên tai khác dẫn đến hư hỏng máy.