Bình tích áp, binh-tich-ap
Máy nén khí MÁY TẠO KHÍ NITƠ máy phát điện cummins